Polityka prywatności - Abc Apartamenty
8860
page-template-default,page,page-id-8860,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-3.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
 

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – STRONA WWW
ABC Apartamenty Spółka Jawna Galewski i Kasprowicz

___________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABC Apartamenty Spółka Jawna Galewski i Kasprowicz, 64-920 Piła, Okrzei 18, sekretariat@abcapartamenty.pl, tel. +48 606473895

Inspektor Ochrony danych:
Inspektorem Ochrony Danych reprezentującym wyżej wymienionego Administratora Danych jest: nie powołano.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
• nawiązanie kontaktu i ewentualnego zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1. lit f RODO);

Okres przechowywania danych:
• dane osobowe pobrane w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 11 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat stanowi najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili lub wystąpienia problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku określa jedną datę usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku;
• akty notarialne będą przetwarzane bezterminowo;
• jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, w przeciągu 6 miesięcy od pierwszego kontaktu Pani/Pana dane osobowe przez nas zgromadzone i wykorzystane do prowadzenia rozmów, zostaną usunięte;
• dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń.

Sposób przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla Pani/Pana przejrzysty (art. 5 ust. 1 lit a).
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy (art. 44 RODO).
Pani/Pana dane mogą być przekazane do podmiotów zależnych lub współpracujących w celu realizacji umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcie wyże wymienionej umowy.